15. juni 2024

RS mappe 2020

Her finner du fullestendig saksliste og saker som var ment å bli behandlet på RS 2020.

Følgende er bestemt fra sentralt i NEKF:

Forbundsstyret mottok mail/brev fra RS Ordførere og lov- og Kontrollkomiteen den 19.03.2020, der LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020.

Forbundsstyret tar saken til orientering, og stiller seg bak de vurderinger som er tatt av Lov- og Kontrollkomiteen og RS ordførere om å avlyse RS 2020.

Dette betyr at sakene i mappa i følge RS-Ordføreren skal bli behandlet i 2021.

RS mappe 2020