24. september 2023

Om klubben

Vestfold dannet sin egen elghundklubb. 27 januar 1969. Vi har i dag nesten 200 medlemmer fra hele Vestfold. Vi arrangerer blodspor-/ettersøkskurs, utstillinger og løshundprøver.

Norske Elghundklubbers Forbund er Norges eldste spesialklubb og historien starter med stiftelsen av Norsk Dyrehundklubb i 1899, et navn den hadde frem til 1949. I 1950 ble den omdøpt til Norsk Elghundklubb.

VEHK er underlagt Norske Elghundklubbers Forbund, og er gjennom forbundet tilsluttet  Norsk Kennel Klub (NKK). Det er NKK som har medlemskartoteket og står for innkrevingen av medlemskontingenten.  Medlemmene mottar to tidsskrifter, «Elghunden» 3 utgaver pr år  og «Hundesport» 10 utgaver pr år.

VEHK representerer Norsk Elghund Grå, Norsk Elghund Sort, Jämthund, Østsibirsk Laika, Vestsibirsk Laika, Russisk-europeisk Laika, Hälleforshund, Karelsk Bjørnehund og Svensk Hvit Elghund.

For medlemsskap i Vestfold Elghundklubb, klikk på linken under og meld deg inn via Norsk Kennel Klubb og velg Vestfold elghundklubb som raseklubb:

https://www.nkk.no/bli-medlem/category949.html

Alle velkommen!

Lover for Vestfold Elghundklubb

.

.

.

Styret og utvalg.

Leder: Eivind Lindseth, eivind.lindseth@el-fas.no  Tlf 905 07 072

Nestleder: Michael Trollsås, michaeltrollsaas@hotmail.com Tlf 454 00 687

Kasserer: Karen Anine Eliassen, anine.ho@online.no Tlf 952 27 772

Sekretær: Tarjei Skjørdal, t_skjordal@hotmail.com Tlf 476 48 466

Styremedlem: Øystein Allum, allum76@yahoo.no Tlf 415 87 754

Styremedlem: Per Åge Nilsen, per.aage.nilsen@torp.no Tlf 913 81 808

Styremedlem: Mons Kjærås Moland, mons.moland@hotmail.com Tlf 938 47 228

Varamedlem: Irene Rønning,    ir_r@hotmail.com

Bandhundkontakt: 

Kari S. Kihle, skjauff3@gmail.com , Tlf 99 23 26 53

Jaktprøveutvalget: 

Leder:  Øystein Allum, allum76@yahoo.no Tlf 415 87 754

Medlem: Even Grindvollen   

Medlem: Hans Petter Lunde

Medlem: Nils Oscar Næss

Medlem: Helge Nordby

Medlem: Kristian Sundve

Medlem: Mons Kjærås Moland

Medlem: Sten Otto Weberg

Utstillingsutvalget:  

Leder:  Per Åge Nilsen

Medlem: Bernt E. Eliassen

Medlem: Ole Brekke Waale

Medlem: Ole Bogstad

Medlem: Magne Roar Nordhus

Medlem:

Revisor: 

Kjell Thorsen

Ole Bogstad

Valgkomite:   

Even Grindvollen, post@jamtvollen.no, Tlf. 928 05 103

Ole Brekke Waale,  obwaale@gmail.com  Tlf 992 41 174

Knut Thoresen,

Klubbens kontonr.: 2500.26.49619 Vipps: #20529

Litt historie, skrevet av Helge Nordby til klubbens 40 års jubileum:

Vestfold_Elghundklubb_historie (1)