Arkiv


Undomsmesterskap Løshund 2021

5. mai 2021

Hallingdal,Valdres og Vest-Oppland elghundklubb er arrangør av Ungdomsmesterskap Løshund. Fra Vestfold Elghundklubb stiller Mons Kjærås Moland med hunden N-J Mattis NO 49200/19. Oppmøte er mandag 18 og fortsetter tirsdag 19 oktober (Tirsdag er prøvedagen) Vi ønsker Mons og hunden Mattis lykke til.

Dressur og blodspor kurs

2. mai 2021

Første kvelder er gjennomført med hunder og hundeførere. Det har vært en varm start på kurset med mange lærevillige hunder og hundeførere. Så langt har kurset dreid seg om dressur delen. Per er veldig fornøyd med både 2 og 4 -bente deltakere og det de får til. Noe vann, skogs kaffe og kaldt har blitt

Årsmøte 2021

22. januar 2021

Årsmøte ble avholdt den 24.02.21. Kl:1830 på Teams.  Protokoll fra Årsmøte 2021.

Utstilling 15 august, Gyldenspissen.

23. november 2020

Påmeldingsfrist er 8 august. Vi har ikke valpe-show. Det skal maksimalt være to personer med pr hund, MEN det oppfordres til kun å være en. Alle må følge korona restriksjoner. Så snart hund er ferdig bedømt skal hunder og eiere forlate plassen. Dommer er Bjørn Bjerketvedt Gyldenspissen, Krokenveien, Lardal

RS mappe 2020

6. april 2020

Her finner du fullestendig saksliste og saker som var ment å bli behandlet på RS 2020. Følgende er bestemt fra sentralt i NEKF: Forbundsstyret mottok mail/brev fra RS Ordførere og lov- og Kontrollkomiteen den 19.03.2020, der LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020. Forbundsstyret tar saken til orientering,

Årsmøte 2020

3. april 2020

Styret og utvalg etter årsmøtet 25.02.2020 Leder: Jan Bøhle, vehk.leder@gmail.com Tlf 993 88 609  Nestleder: Ole Brekke Waale,  obwaale@gmail.com  Tlf 992 41 174  Kasserer: Eivind Lindseth, eivind.lindseth@el-fas.no Tlf 905 07 072  Sekretær: Tarjei Skjørdal, t_skjordal@hotmail.com Tlf 47648466  Styremedlem: Øystein Allum, allum76@yahoo.no Tlf 415 87 754  Styremedlem: Jørgen Rønneberg, jorgen_ronneberg@hotmail.com Tlf 938 30 478  Varamedlem: Jon Vidar Nomme, jo-vidan@online.no Tlf 954

Hjemmesidens formål, klikk for info

15. mars 2020

Siden redigeres og innlegg skal være relatert til elghundklubbens formål:  å ivareta hundens- og hundeholders interesser i Norge. VEHK ønsker å bidra til fremme  av positive aktiviteter med hund og hundesport. Vi skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og

Om facebook siden, Vestfold Elghund Klubb.

Facebook-siden er en åpen gruppe hvor VEHK vil holde medlemmer og andre interesserte oppdatert om våre aktuelle aktiviteter og arrangementer. Siden redigeres og innlegg skal kun være relatert til elghundklubbens formål, som er å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. VEHK skal også

Medlemsinformasjon

Alle medlemmer oppfordres til å oppdatere sin medlemsinformasjon, Din medlemsinformasjonen finner du på NKK.no og videre inn på «min side». Da vi ønsker å sende mest mulig informasjon elektronisk, er det viktig at vi har riktig epostadresse, og telefon nummer til alle.

Resultater løshundjaktprøver 2020-21

14. desember 2019

1 dags separat Januar 2021 Fullstendig liste for sesongen 2020-21 kommer i februar.