Alvorlig sykdom hos hund.

Vedtak fra NKK Hovedstyres møte 16. september:

75 –ALVORLIG SYKDOM HOS HUND i NORGE
Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra møtet av 09.09.19 og 13.09.19 sak 65 og 65b om inntil videre å innstille alle terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet.

 

VEHK

Ang. alvorlig sykdom hos hund: jaktprøver og sporprøver er stoppet i VEHK intil en en eventuell endring i reglene fra NKK.

<< Tilbake