Dressur- og ettersøkskurs (blodspor) 2019.

VELKOMMEN TIL DRESSUR- OG ETTERSØK/BLODSPOR KURS 2019.

 

Pris for kurset: medlemmer kr 600, ikke medlemmer kr 1000. (Hvis noen ønsker kun dressur eller kun ettersøk/blodspor kurs betales kr 400.)

 

Betales til konto 1638.09.55036.  Påmelding: mail til Kai, kai-in@online.no.

 

Det oppfordres til å være med på begge kursene, da det etter en innføring i «stuedressur» vil være enklere og gi større glede og utbytte å være med på ettersøk/blodspor delen.

 

På dressurkurset skal vi bl.a. lære om: 

Lederskap – Samarbeid – Lineføring – Innkalling

 

Onsdager kl. 18-21 ved Merkedammen, Vivestad. Datoer: 22.05., 29.05., 05.06. 

 

På ettersøk/blodspor kurset skal vi lære: 

Teori/vise hvordan vi legger et blodspor

Hvordan starte treningen med «fersk» hund?

Legge et blodspor selv

Føre hund i blodspor

Du blir klar til å melde opp og gå blodsporprøve, dette gjøres på NKK sine nettsider, under Aktiviteter/Terminliste prøver.

 

Onsdager kl. 18-21 ved Merkedammen, Vivestad. Datoer: 12.06., 19.06., 26.06. 

 

Melder man i tillegg opp til fersksporprøve og får denne godkjent har man en godkjent ettersøkshund.

  

Ta med: sporsele og minst 6 m lang line, tom ketchup flaske el.l, elg-/hjort-/rådyrklauv (hvis du har), hundeposer og «klær etter vær». 

  

Kurset er like aktuelt for de med bandhund som løshund. Vi holder enkel bevertning – velkommen!

<< Tilbake