Årsmøte 2019.

Årsmøte ble avholdt på Flykaféen 14.02.2019.

Takk til 29 medlemmer som møtte.

 

Styrets sammensetning:

 

Leder: Kai Ingebretsen                                        

Nestleder: Ole Brekke Waale                              

Kasserer: Eivind Lindseth                                   

Sekretær: Kari Skjauff  Kihle                              

Varamedlem: Jon Nomme                                   

Leder jaktprøveutvalg: Even Grindvollen           

Leder utstillingsutvalget: Jørgen Rønneberg                 

 

Jaktprøveutvalget: 

Leder: Even Grindvollen                                             

Medlem: Øystein Allum                                     

Medlem: Hans Petter Lunde                               

Medlem: Thor Hauane                                       

Medlem: Ole Røsholt                                         

Medlem: Steinar Jovall                                       

Medlem: Kjartan Sjulstad                                   

Medlem: Jan Bøhle                                            

 

Utstillingsutvalget: 

Leder: Jørgen Rønneberg                                    

Medlem: Bernt E. Eliassen                                 

Medlem: Asmund Herland                                 

Medlem: Terje Skilbred                                      

Medlem: Magne Roar Nordhus                                    

<< Tilbake