Årsmøte 2018

Årsmøte i Vestfold Elghundklubb ble avholdt på Kjærratunet (Høyt & Lavt) 12 februar.

Det var diskusjoner rundt enkelte saker, men lite uenighet.

I år valgte Helge Nordby å gå av som leder etter mange år, og ny leder ble Kai Ingebretsen. Som ny nest leder etter Kai Ingebretsen ble Ole Brekke Waale valgt inn. Kari Skjauff Kihle ble valgt som ny sekretær etter Knut S. Thoresen som hadde frasagt seg gjenvalg. Jørgen Rønneberg ble valgt som ny leder av utstillingskomiteen etter Ole Bogstad som også hadde frasagt seg gjenvalg. Even Grindvollen ble gjenvalgt som vara i styret. Eivind Lindseth og Øystein Allum var ikke på valg.

Arsmote2018_Helge

Bilde: Ny leder som takket Helge Nordby for mange års tjeneste for elghundklubben.

 

I jaktprøveutvalget ble det gjenvalg på de som var på valg. Det samme med de som var på valg i utstillingskomiteen med untak av leder som tidligere beskrevet. Det ble gjenvalg på begge revisorer.

 

I valgkomiteen gikk Bjørn Ødeskaug av etter sine tre år, ny inn ble tidligere leder Helge Nordby. Kjell Thorsen og Rune Asmyr var ikke på valg.

 

De som hadde valgt å fratre ble takket for god insats, samtidig med at nye ble ønsket velkommen.

Årsmøte ble avsluttet med servering.

<< Tilbake