Årsmøte 2018

Årsmøtet blir avholdt mandag 12. februar 2018 kl. 19.00 på

Kjærratunet Lågendalsveien 3388  3277 Steinsholt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes til sekretæren:

Knut Thoresen Selvbyggerveien 25, 3282 Kvelde eller på e-post: knthores@online.no 

innen 10. januar.

Årsmøteinnkalling blir sendt elektronisk til medlemmer på e-post, publisert

her og klubbens side på facebook (Vestfold elghundklubb).

Saker fra forbundsstyret vil bli videresendt til klubbens medlemmer når disse foreligger. 

Kandidater til styre og verv kan formidles til leder i valgkomiteen  Bjørn Ødeskaug.

Se vedlagt valgliste.

 

Valgkomiteen består av:

Bjørn Ødeskaug, bjoeg-o@online.no,           Tlf 915 15 789

Kjell Thorsen, kjell.thorsen@online.no,       Tlf 909 11 027

Rune Asmyhr, rasmyhr@online.no,              Tlf 988 00 713

 

Valgliste 2018:

Leder                                     Helge Nordby            på valg

Nestleder                                Kai Ingebretsen        på valg

Sekretær                                 Knut Thoresen          på valg

Styremedlem/

leder utstillingsutvalg                Ole Bogstad             på valg

Varamann                               Even Grindvollen       på valg

 

Utstillingskomite                        Ole Bogstad             på valg

                                             Bernt E Eliassen         på valg

 

Revisorer                                 Kjell Thorsen            på valg

                                             Nils Erland Åsnes       på valg

 

Alle medlemmer ønskes velkommen, mvh styret.

<< Tilbake