Ungdomsmesterskap løshund

Interesserte sender påmelding til Helge Nordby, hel-nor@online.no, innen 27. august.

Uttaksregler ligger på elghundforbundet.no

 

Se info på linken til Oslo-Områdets Elghundklubb sin side om saken:

http://ooehk.no/index.php/medlem/annonser/242-invitasjon-til-ungdoms-mesterskap-loshund

<< Tilbake