Terminliste for sporprøver 2018

Terminlister for sporprøver blodspor, ferskspor, elgsporprøve kommer her

Terminliste for jaktprøver løshund 2018

Terminlister for jaktprøver løshund kommer her

Terminliste for jaktprøver bandhund 2018

Terminlister for jaktprøver bandhund kommer her

Terminliste for utstilling elghundrasene 2018

Terminliste ustilling kommer her