Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt 14. februar 2017 kl. 18.30 på Flykafeen i Tønsberg.

 

Protokoller fra Årsmøte og ekstraordinært årsmøte

Vestfold elghundklubb arrangerte årsmøte på Vindfjelltunet 18. februar. Det har i tillegg blitt arrangert et ekstraordinært årsmøte 17. mars i Vassås, Hof.

 

Mer info om årsmøtet med protokoll finner du her.

 

Protokoll ERS VEHK 2016 

 

Protokoll fra ekstraordinært RS

 

Protokoll fra ordinært RS

Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb sa nei til Forbundsstyrets forslag til evaluering av løshundreglene

IMG_7739

Årsmøte i Vestfold Elghundklubb ble avholt på Vindfjelltunet 18. februar 2016. Det møtte ca 40 medlemmer til årsmøtet. Innledningsvis trakk styret sak; Videre veivalg i Egmontsaken fra dagsorden. Dette fordi Forbundsstyret har vedtatt å behandle denne saken i ekstraordinært RS 31. mars. På bakgrunn av dette foreslår styret i Vestfold Elghundklubb at sak; Videre veivalg Egmontsaken tas opp til behandling i et planlagt ekstraordinært årsmøte i Vestfold Elghundklubb 17. mars. Selv om denne saken ble tatt av dagsorden var det mange store og viktige saker til behandling i årsmøtet. Blant disse sakene var evaluering av løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb støttet ikke Forbundsstyrets forslag som blant annet innebærer at Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund fratas myndighet til å vedta endringer i løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb vedtok å fremme et eget forslag i denne saken overfor RS. Vedtaket er i samsvar med styrets forslag til vedtak i saksframlegget for evaluering av løshundreglene. Årsmøteinnkalling Protokoll

Fakta om Vestfold Elghundklubb

Vestfold Elghundklubb ble dannet 27 januar 1969.

 

Vestfold Elghundklubb hadde pr 31.12.2013, 196 medlemmer hvorav ett æresmedlem, Kitt Nevra.

 

Vestfold Elghundklubb er tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund og er gjennom forbundet tilsluttet  Norsk Kennel Klub, noe som medfører at alle medlemmer også er medlemmer i Norsk Kennel Klub. Det er Norsk Kennel Klub som har medlemskartoteket og står for innkrevingen av medlemskontingenten.  Medlemmene mottar to tidsskrifter, "Elghunden"i 4 utgaver pr år  og "Hundesport" 10 utgaver pr år.

 

Vestfold Elghundklubb avholder 2 utstillinger pr. år: sommerutstillingen på Gyldenspissen v/Svarstad og vinterutstilling i Hof. I forkant av utstillingene blir det avholdt sosialiserings- og ringtrening.

 

Det blir årlig avholdt 1 samlet 1-dags løshundprøve, "Vestfoldprøva" som er 2-dagers samlet løshundprøve og et stort antall 1-dags separat prøver. Vestfold er kjent for å ha tilgang til gode prøveterreng for løshund. Det blir videre avholdt et stort antall blodsporprøver, fersksporprøver og elgsporprøver. Vestfold Elghundklubb deltar i Sør-Norge samarbeidet for bandhund.

 

Vestfold Elghundklubbs logo er tegnet av Berit Rustand fra Hof.

 

Vedtekter: "Lover for Vestfold Elghundklubb"