OPPSUMMERING AV MEDLEMSKVELD MED PREMIEUTDELING!

bilde kveld

Den 28/3-17 inviterte Buskerud Elghundklubb og Vestfold Elghundklubb til felles medlemskveld på Vittingen Kulturhus  i Hvittingfoss.

 

Ca 50 av klubbenes medlemmer fikk høre ett interessant foredrag av Marte Wetten fra Geninova.  (Fra fenotype til genotype, utvikling av avlsarbeid  på de norske elghundrasene.)

Etter foredraget var det utdeling av premier fra løshundprøver og championat skjold til medlemmer i de respektive klubber.

 

Oppmøte var veldig positivt og begge parter mente at dette måtte gjentas.

 

 

Bandhundkurs

Telemark elghundklubb arrangerer bandhundkurs  6 og 7 mai  2017. Se linker for mer informasjon:Bandhundkurs2017 Kartvedlegg Sauland[1133] Bandhundkurs2017 Program[1132]

 

For påmelding og ytterligere informasjon kontakt:

Torkild H Mosebø, 

epost: telehunden@live.no. ,  

tlf tlf 48 00 53 40

Kurs i offentlig ettersøk

Vestfold elghundklubb arrangerer kurs i offentlig ettersøk 20. mai 2017. Kurset blir arrangert på Kjønnerud skytebane.

Vinterutstillingen på Berganmoen

Vinterutstillingen VEHK 2017 Berganmoen

Lørdag 25.2 avholdt vi vår vinterutstilling på Berganmoen i Lardal. Det var påmeldt 87 hunder, fordelt på 15 jemthunder, 1 karelsk bjørnehund, 6 norsk elghund sort og 65 norsk elghund grå. Av de påmeldte hundene var hele 37 stk påmeldt i brukshundklasse.  (43 %)

På valpeshowet deltok 5 valper norsk elghund grå.

 

Medlemskveld med premieutdeling fra jaktprøver i Vestfold og Buskerud elghundklubber sesongen 2016/17

Vestfold og Buskerud elghundklubber avholder felles medlemsmøte tirsdag 28. mars kl 18.00 på Vittingen kulturhus, Tuftveien 1 Hvittingfoss.

 

Marte Wetten fra Geninova holder fagforedrag (Fra fenotype til genotype utvikling av avlsarbeid på de norske elghundrasene.)

 

Etter foredraget blir det utdeling av premier og championatskjold.

 

Kaffe og enkel bevertning.

 

Invitasjon og program for medlemskveld

Årsmøte 2017

Årsmøtet ble avholdt 14. februar 2017 kl. 18.30 på Flykafeen i Tønsberg.

 

NM løshund 2016

Vestfold elghundklubb takker NM komitéen, funksjonerer og alle andre som har bidratt til å arrangere et godt NM løshund 2016.

 

Fra klubben stilte vi med to deltakere, Jørgen Rønneberg med Gopollhaugens Milo og Knut Lindseth med Skinnemoens Jack. Jørgen ble totalt nummer tre i NM med 88 poeng på dag 1 og 85 poeng på dag 2. Knut endte opp som nummer 10 totalt med 75 poeng på dag 1 og 63 poeng på dag 2.

 

Vestfold elghundklubb gratulerer Jørgen og Knut med flotte resultater.

 

Vinner av NM løshund 2016 ble Kjetil Skjærbekk med 89 poeng på dag 1 og 88 poeng på dag 2. Vestfold elghundklubb gratulerer Kjetil med NM tittel.

 

Resultatliste NM løshund 2016

Bilder fra arrangementet

Mer info om arrangementet finnes på nettsiden til NM løshund

 

Årets jakt og sporprøver 2017

Jarlsberg Utstillingen 2016

Lørdag den 20.8 arrangerte vi Jarlsberg utstillingen I samarbeid med Vestfold Harehundklubb. Det var dessverre langt færre hunder påmeldt i år, sammenlignet med 2015.

 

Mer info kan du se her.

Nordisk mesterskap løshund

Svenske Älghundklubben inviterer til Nordisk Mesterskap Løshund.

 

 

Påmelding til Vestfold elghundklubb skjer til Lars Anton Steinsholt, lsteins@frisurf.no, 922 84 949.

 

Siste frist for påmelding er 1. august.

 

NM Inbjudan 2016 Norge och Finland 

Uttaksregler-nordisk 

Protokoller fra Årsmøte og ekstraordinært årsmøte

Vestfold elghundklubb arrangerte årsmøte på Vindfjelltunet 18. februar. Det har i tillegg blitt arrangert et ekstraordinært årsmøte 17. mars i Vassås, Hof.

 

Mer info om årsmøtet med protokoll finner du her.

 

Protokoll ERS VEHK 2016 

 

Protokoll fra ekstraordinært RS

 

Protokoll fra ordinært RS

Elgkronas Zorro best på vinterutstillingen for tredje gang

DSCN5913

Vestfold Elghundklubbs vinterutstilling ble avholdt på Berganmoen i Lardal 27. februar. Det var Nils Erik Haagenrud og Anne Marit Olsen som dømte henholdsvis alle hanner og alle tisper. Gråhunden Elgkronas Zorro til Per Erik Hjelle fikk CK ble BIR (best i rasen) og kåret til utstillingens vakreste hund for tredje gang på vinterutstillingen i Vestfold. Av gråhundtispene fikk Elgfallets C-Pippi til Tor Kvifte og Torill Øya CK og ble 1BTK og BIM (best i motsatt kjønn). Trollelgens Raja til Bård Holmboe fikk CK, Cert og ble 2BTK. Kyttakylan Ronja til Per Linnerud fikk CK, Res Cert og ble 3BTK. Koimyra's Tira til Henrik Østbye Fremgård fikk CK og ble 4 BTK.

Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb sa nei til Forbundsstyrets forslag til evaluering av løshundreglene

IMG_7739

Årsmøte i Vestfold Elghundklubb ble avholt på Vindfjelltunet 18. februar 2016. Det møtte ca 40 medlemmer til årsmøtet. Innledningsvis trakk styret sak; Videre veivalg i Egmontsaken fra dagsorden. Dette fordi Forbundsstyret har vedtatt å behandle denne saken i ekstraordinært RS 31. mars. På bakgrunn av dette foreslår styret i Vestfold Elghundklubb at sak; Videre veivalg Egmontsaken tas opp til behandling i et planlagt ekstraordinært årsmøte i Vestfold Elghundklubb 17. mars. Selv om denne saken ble tatt av dagsorden var det mange store og viktige saker til behandling i årsmøtet. Blant disse sakene var evaluering av løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb støttet ikke Forbundsstyrets forslag som blant annet innebærer at Representantskapsmøtet i Norske Elghundklubbers Forbund fratas myndighet til å vedta endringer i løshundreglene. Årsmøtet i Vestfold Elghundklubb vedtok å fremme et eget forslag i denne saken overfor RS. Vedtaket er i samsvar med styrets forslag til vedtak i saksframlegget for evaluering av løshundreglene. Årsmøteinnkalling Protokoll

Info om jaktødem - hund som kollapser under jakt

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå ønsker innrapportert tilfeller av såkalt jaktødem - det vil si tilfeller der hunden kollapser under jakt. Hvis mulig ønskes også bekreftelse fra veterinær som har hatt hunden til behandling. Avlsutvalget skriver at det som oftest er jakthunder som får dette, lungene fylles med veske og blir den ikke behandlet kan den i værste fall død. Hundene føler stort ubehag og vil legge seg ned da det er vanskelig og puste. I en slik situasjon er det viktig å ta hunden med til veterinær så raskt som mulig. Det er nå igangsatt et prosjektet som blant annet ser på dette med arv og utbredelse av jaktødem. I den forbindelse etterlyses informasjon om hunder som er rammet av jaktødem. Se infoskriv Sykdomsskjema

Medlemsinformasjon desember 2015

Medlemsinformasjon som er sendt alle klubbens medlemmer ved nyttår informerer blant annet om årsmøte som holdes på Vindfjelltunet 18. Februar.  I forkant av årmøtene inviterer Vestfold Elghundklubb og Telemark Elghundklubb til et felles medlemsmøte på Norsjø Hotell, Akkerhaugen den 28. Januar kl 18.30. Vestfold Elghundklubb inviterer videre til hundeutstilling i Lardal lørdag 27. Februar. Felles trening og sosialisering av hunder i forkant av utstillingen starter onsdag 3. Februar. Som tidligere holdes disse samlingene ved Steinsholt Verksted, Steinsholt. Medlemsskrivet kan du laste her: Medlemsinformasjon desember 2015

Resultater løshundprøver i Vestfold Elghundklubb høsten 2015 - januar 2016

Vestfold Elghundklubb arrangerte 1 dags samlet jaktprøve løshund i Hof i Vestfold 12. September. Det var dessverre ingen av hundene som oppnådde premiering på samlet prøven. Værforholdene var nok en medvirkende årsak til svake resultater denne dagen. 2 dagers samlet løshundprøve ble arrangert 12. og 13. November med Vindfjelltunet som utgangspunkt. Her oppnådde 3 av 6 startende hunder 1. premie på 2 dagersprøven. Best av hundene på 2 dagers-prøven ble Kolbyjagets Norma eid av Terje Skilbred. På 1- dags separat løshundprøve ble NEG Huldremarkas Kaiser til Lars Anton Steinsholt med 98 p og 1. premie. NEG Huldremarkas Vilja til til Jan Bøhle ble nr 2 med 92 p og 1. premie. NEG Selma til Rune Omsland ble nr 3 med 91 p og 1. premie. Best av hundene på 2 dagers separat prøven ble NEG Veikulåsens Niki til Roar Henning Johnsrud med 162 p og 1. premie. Jamthunden Gampeløkkens Akira til Per Bliksrud ble nr 2 med 159 p og 1. premie. Premieliste og skogskort for samlet 1 dags- og 2 dagers-prøve, og separat 1-dagers og 2 dagers prøve finner du nedenfor.

Tips til løshunddommere - gjennomføring av jaktprøve

Løshundkomiteen ved Bjørn Ivar Krabbesund har nå laget og sendt ut en presentasjon med tips til gjennomføring av jaktprøve og et notat med tips til føring av skogskort. Dette er i første rekke informasjon til løshunddommere, men gir sikkert også nyttig informasjon til den som skal stille med egen hund på løshundprøve. Dokumentene kan du laste her: Tips til gjennomføring av jaktprøve      Føring av skogskort

Del 3 av Elghunds ABC med fokus på jaktprøver

Den 15. august inviterte Vestfold Elghundklubb til del 3 av Elghundens ABC på skytebanen i Styrvoll. Samlingen ble holdt umiddelbart etter at jaktprøveutvalget hadde samlet alle klubbens  løshunddommere før høstens prøver. Alt i alt møtte mellom 40 og 50 medlemmer på samlingen som ble avsluttet med grilling og sosialt samvær. Det var leder i jaktprøveutvalget Lars Anton Steinsholt som ledet samlingen og som hadde laget en flott presentasjon med tips og råd rundt det å gå jaktprøver.  I utgangspunktet var det nye og uerfarne jaktprøvedeltakere som var målet for samlingen, men også de med mer erfaring fra jaktprøver ga uttrykk for at gjennomgangen var nyttig.

Elghundens ABC del 2 - hva du bør vite før neste valpekjøp

IMG_0478

Vestfold Elghundklubb inviterte til Elghundens ABC del 2 på Granborg i Kvelde torsdag 4. juni. Tema for denne kvelden var "Hvordan å velge hund ved neste valpekjøp", og dreide seg i hovedsak om 2 ting. Hvorfor blir en valp som den blir utseendemessig og genetisk. Til å forklare dette var nok en gang Maija Heinilla på plass og hun overbeviste igjen med sin kunnskap om dette. Referat fra Maija's foredrag kan du lese her

90 frammøtte på medlemskveld med premieutdeling og del 1 av Elghunds ABC

Vinnere av championat 2015

Den 20. mars inviterte Vestfold Elghundklubb sine medlemmer til sesongavslutning med premieutdeling for høstens jaktprøver og utdeling av championatskjold. Mange av de vel 90 frammøtte var også kommet for å høre kveldens foredrag med fokus på anatomien hos elghundene våre, om sammenhengen mellom hundens eksteriør og fysiske forutsetninger for å bevege seg under jakt. Det var Maija Heinila, mangeårig utstillingsdommer, lærer og fordragsholder på kurs i anatomi hos hund, genetikk og avl som hadde sagt ja til å gi en innføring i dette temaet. Det klarte Maija med glans, noe flere av de frammøtte deltakerne ga positivt uttrykk for. Det er nok mange som allerede gleder seg til fortsettelsen av Elghundens ABC, del 2 med Maija, som fokuserer på genetikk, avl, sykdommer, og hvordan velge valp ved neste valpekjøp.  Notater fra  Maijas foredrag finner du her. Bilder fra medlemskvelden og premieutdelingen på neste side.

Sesongen for blodsporprøver starter 1. april

Blodspor 200.JPG

Sesongen for blodsporprøver starter 1. April. Prøveperioden går fram til 1. September. Vi vil også i år forsøke å avvikle flere prøver på samme dag. Dette er av praktiske årsaker for den som legger ut og dømmer sporprøvene. Med nytt regelverk om hvem som kan dømme sporprøver for godkjenning av ettersøkshund er det behov for å utdanne flere dommere både på blodspor og ferskspor. Det er derfor ønske om å ta med aspirant på noen av prøvene. Det er fint om dere som ønsker å gå blodspor i løpet av sesongen melder på hunden så tidlig som mulig slik at det kan gjøres avtale om når prøven vil bli gjennomført. Mer info finner du her 

Sporprøver 2017

VESTFOLD ELGHUNDKLUBB
ønsker velkommen til årets sporprøver 2017:

Blodsporprøve
Bevegelig 1. April - 1. September. Påmelding her

Fersksporprøve
Bevegelig 1. Juli - 1. Oktober. Påmelding her

Elgsporprøve
Nordisk Elgsporprøve 1. Juli - 23. Desember. Påmelding her

 

Påmeldingsavgift:  

Ferskspor kr. 500,-. Prøvenummer 28-16059   

Blodspor kr. 500,-. Prøvenummer 26-16041 

Elgspor kr. 500,-. Prøvenummer 24-16007 

 

Påmelding registreres først når betaling har skjedd. 

Spørsmål om sporprøver: Kai Ingebretsen, Romsdalsveien 8, 3114 Tønsberg.
Tlf. 971 97 313. Mail: kai-in@online.no

 

Påmeldingsavgift til konto: 1638.09.55036 Vestfold Elghundklubb v/Eivind Lindseth, Åsgårdveien 2, 3090 Hof. 

Merk giro med hundens regnr og "FS" (ferskspor), "BS" (blodspor) og "EL" (elgspor). 

 

NEKF påmeldingsskjema for manuell påmelding her

Stihl Viking

dobbel.jpg

Påmelding sporprøver

påmelding sporprøver.jpg

Annonser valper

Valpeannonse

Påmelding utstilling

Påmelding utstilling.jpg

Andre sponsorer

Sponsorer bilde til framsida